XXL gentleman

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Cégünk elérhetőségei / adatai 

Cégnév: FACENTER KFT
Adószám: 11401436-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-004861
Bankszámla szám: 10400401-50526877-68811006 (K&H Bank)

XXL GENTLEMAN Webshop
Telefon: 06 30 9947-991
E-mail: soos.annamaria69@gmail.com

Regisztráció 

A vásárlás előtt kérjük, regisztrálja adatait. A regisztrációt követően felhasználóneve és jelszava segítségével tud belépni. Az adatok helyességét jóváhagyás előtt ellenőrizheti, adatait módosíthatja, rendszerünkből adatainak törlését bármikor kezdeményezheti e-mailben. Webáruházunk lehetőséget biztosít regisztráció nélküli vásárlásra is. Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruházban történő böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

Megrendelés, árak 

A megrendelés elküldése írásbeli szerződésnek tekinthető, mely a megrendelő és a Facenter Kft. között magyar nyelven jött létre.
A Facenter Kft. a megrendeléseket nyilvántartja, és azok a megrendelő számára bármikor hozzáférhetőek. 


Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruházban vásárolt árukat nem lehet továbbértékesíteni. Ilyen irányú érdeklődés esetén kérjük, elérhetőségeinken vegyék fel velünk a kapcsolatot.
A terméklistázó oldalakon és a termékek saját oldalán a Kosár funkcióra kattintva lehet az egyes termékeket a Kosárba betenni, de ez még nem jelent vásárlást. A Kosár véglegesítésével a megrendelés a Pénztárba kerül. A megrendelés jóváhagyása előtt a Kosár tartalma ellenőrizhető, módosítható, a megrendelés megszakítható. Egy adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld. A folyamatban lévő és a korábbi, lezárt megrendelések a Korábbi rendeléseim menüpont alatt követhetők a bejelentkezést követően (az előzetesen regisztrált vásárlóknak).

A termékek mellett minden esetben fel van tüntetve a kedvezmény nélküli ár is.
A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t, de a házhoz szállítás költségeit nem.

A Webáruház használata

A Webáruház használata során a látogató a Facenter  Kft.-vel áll kapcsolatban. A Webáruház használata díjmentes. A látogató az oldalakat a saját kockázatára használja. Az a látogató, aki azonban az oldalnak, vagy annak a rendszernek a műszaki meghibásodását okozza, amely a látogatókhoz és más személyekhez közvetíti az oldal tartalmát, felelősséggel tartozik az ilyen meghibásodás miatt keletkezett valamennyi kárért.
 
Fizetési módok 

A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. Ha technikai okok miatt téves ár jelenik meg az oldalon, a megrendelést nem tudjuk elfogadni, és telefonon felvesszük a megrendelővel a kapcsolatot. A fizetés utánvéttel történhet.

1. Készpénzes fizetés a futárnak 
A megrendelés ellenértékét utánvéttel a házhozszállítást végző futárnak kell kifizetni. Készpénzes fizetést maximum 500.000 Ft összegig fogadhat el a futár.

Garancia, szavatosság 

A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a megrendelő vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. 
Ön a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben melléklet, a Facenter  Kft által kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Ön részére történő átadása – jelen esetben a sikeres kézbesítés – napjával kezdődik.

Nem vonatkozik a szavatosság:
  • a nem rendeltetésszerű használatból (kezelési útmutatóban írtak), valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra, sérülésekre
  • ha az Ön által igazoltan átvett termék megrendelő érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül, vagy megsemmisül
  • ha a terméken az Ön, vagy más, nem a Facenter Kft képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett
  • a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket Ön ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült
Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház fenntartja az árváltoztatás jogát, valamint rajtunk kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállalunk. Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az xxlgentleman-shop.hu webáruházban.
Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház oldalon található termékek általában raktáron vannak. Ha a megrendelés után mégis kiderül, hogy a termék nincs raktáron, az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház felveszi a vásárlóval a kapcsolatot, a megrendelés módosulhat, vagy a kifizetett összeget visszatérítjük. Az ebből adódó mindennemű kártérítést elutasítjuk.

Házhozszállítás 

A megrendeléseket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, a megrendelés során megadott címre. Kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni utánvételes díjfizetéssel.
A belföldi házhozszállítás díja bruttó 1500 Ft, mely automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, ezt a rendszerünk fel is tünteti a megrendelés során, ill. a visszaigazoló e-mailekben.

20 000 Ft feletti belföldi megrendelés esetén a házhozszállítás ingyenes! 

Amennyiben házhozszállítást kér, a szállítási határidő:
  • a raktáron lévő termékek esetében 1-3 munkanap.
Fizetési mód
  • az áru átvételekor futárnak, bizonylat ellenében készpénzben történik.
Készpénzes fizetést a futár maximum 500.000 Ft összegig fogadhat el.

A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a megrendelő vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, sérült csomag esetében a futárral közösen a csomagot tételesen ellenőrizni és a csomag felbontásáról készült jegyzőkönyvi elismervényt aláírni (a jegyzőkönyvben az esetleges hiányosságokat kötelezően fel kell jegyezni). Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A termék vételára: minden esetben a termékek mellett feltüntetett bruttó fogyasztói ár!

Csere: amennyiben a megrendelt termék bármilyen okból nem megfelelő, és a vásárló cserét kér, akkor a visszaküldés és az újbóli postázás költsége is a vásárlót terheli. Csere a megrendeléstől számított 14 napon belül kérhető.
Csere esetén nem alkalmazható a 20.000 Ft feletti ingyenes kiszállítás! 

Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól és ingyenes volt a kiszállítás akkor a szállítási díj a vevőnek kiszámlázásra kerül! 

Elállás 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e  szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a  szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Cégünk elérhetőségei / adatai pontban feltüntetett elérhetőségek egyikére.
Ebből a célból felhasználhatja a következő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:
-------------------------------------------------------
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az  alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
-------------------------------------------------------
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a  fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az XXLGENTLEMAN-SHOP  webáruház kizárólag bontatlan, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A sérült címkéjű vagy csomagolású termék nem értékesíthető új termékként, így azt nem áll módunkban visszavenni.

Pénz visszafizetés kizárólag személyesen, vagy banki átutalással történik. 

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a  szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az  Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az  Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve a termék visszaküldésének költségét). A  visszatérítés során az  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 

Felelősség korlátozása 

Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház weboldalon és áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruházhoz való csatlakozás során vagy miatta következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, megrendelését, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Egyéb tudnivalók 

Az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház weboldalon történő megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen üzletszabályzatot, a vásárlási feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. A megrendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a megrendelő adatainak regisztrációjakor és a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház felelősséget nem vállal. 

Az xxlgentleman-shop.hu weboldal bármilyen része, így a képi és szöveges tartalmak is kizárólag az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, és a forrás megjelölésével használhatók fel! Ugyanígy az XXLGENTLEMAN-SHOP webáruház weboldal üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulása szükséges az oldalra mutató link létrehozásához is.


A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szavatosság 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak

Adatvédelem 

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki és titkosan kezeljük. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához feltétlenül szükségesek.

Ingyenes házhozszállítás

Minden 20.000 Ft feletti vásárlás esetén